Adres komitetu

Katedra Mechaniki Konstrukcji
Wydzia Budownictwa i Inynierii rodowiska


Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy
im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy
ul. Prof. S. Kaliskiego 7
85-789 Bydgoszcz

tel./fax: (052) 340 84 11, (052) 340 86 40
e-mail: mosty@alfa.pl
mosty.alfa.pl

Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda