Konto bankowe

Bank PEKAO S.A. II O/BYDGOSZCZ
nr 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
(z dopiskiem: "MOSTY - 2014")

prosz zaznaczy, kogo dotyczy wpata

nr NIP 554-031-31-07

Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda