Wane terminy

Zgoszenie uczestnictwa: do 28 marca 2014

Przesanie streszcze:: do 11 kwietnia 2014

Opata rejestracyjna: do 25 kwietnia 2014


Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda