Komunikat I

Twoje zgoszenie zostao zarejestrowane.
Dzikujemy za zainteresowanie."; } mysql_close(); } } else { ?>
Aby zgosi udzia w Konferencji naley wypeni poniszy formularz elektroniczny lub pobra zgoszenie w tradycyjnej formie, wypeni je i wysa poczt.
Formularz zgoszenia

Imi:
Nazwisko:
Tytu, stopie naukowy:
Adres korespondencyjny:
Tel./Fax:
E-mail:
 


Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda