Komitet naukowy

Prof. Atorod Azizinamini University of Nebraska (USA)
Prof. Jan Bie Politechnika Wrocawska
Prof. Jan Biliszczuk Politechnika Wrocawska
Prof. Jacek Chrcielewski Politechnika Gdaska
Prof. Mykhaylo Delyavskyy Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. Kazimierz Flaga Politechnika Krakowska
Prof. Gary Fry Texas A&M University (USA)
Prof. Kazimierz Furtak Politechnika Krakowska
Prof. Jzef Gomb Politechnika lska
Prof. Jerzy Goa Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy
Prof. Bernd Hillemeier TU Berlin (Niemcy)
Prof. Maria Kaszyska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dr John Kulicki Modjeski & Masters (USA)
Prof. Grayna agoda Politechnika Warszawska
Prof. Marek agoda Instytut Badawczy Drg i Mostw w Warszawie, Politechnika Lubelska
Prof. Dennis Mertz University of Delaware (USA)
Prof. Radosaw Michaowski University of Michigan (USA)
Prof. Hani Nassif Rutgers University (USA)
Prof. Andrzej Nowak Auburn University (USA) - wspprzewodniczcy
Dr Jan Pachta US Army Corps of Engineers (USA)
Prof. Adam Podhorecki Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy wspprzewodniczcy
Prof. Marianna Polak University of Waterloo (Kanada)
Prof. Wojciech Radomski Politechnika Warszawska
Prof. Leszek Rafalski Instytut Badawczy Drg i Mostw w Warszawie
Prof. Joost Walraven TU Delft (Holandia)
Prof. Witold Woowicki Politechnika Poznaska
Prof. Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogrski
Prof. Henryk Zobel Politechnika Warszawska

Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda