Miejsce sympozjum

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy
im. Jana i Jdrzeja niadeckich

w Bydgoszczy
ul. Prof. S. Kaliskiego 7
(budynek Auditorium Novum)

Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda