Komitet organizacyjny

Adam Podhorecki - przewodniczcy
Jerzy Derenda - z-ca przewodniczcego
Marek Gotowski - z-ca przewodniczcego
Jan Siuda - z-ca przewodniczcego
Justyna Sobczak - Pistka - z-ca przewodniczcego
Adam Grabowski
Agnieszka Grucka
Tomasz Janiak
Izabela Kasprzyk
Magdalena Lachowicz
Aleksandra Niespodziana
Maria Olejniczak
Magdalena Sosnowska
Anna Nowiska

Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda