Informacje oglne

Katedra Mechaniki Konstrukcji
Wydzia Budownictwa, Architektury
i Inynierii rodowiska
Uniwersytet
Technologiczno - Przyrodniczy
im. Jana i Jdrzeja niadeckich
w Bydgoszczy

Zwizek Mostowcw
Rzeczypospolitej Polskiej
Oddzia Pomorsko - Kujawski

Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddzia Bydgoszcz
Council of Polish Engineers
in North America

Firma GOTOWSKI
Budownictwo
Komunikacyjne i Przemysowe
Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Kujawsko - Pomorska Okrgowa
Izba Inynierw Budownictwa

Towarzystwo Mionikw
Miasta Bydgoszczy
Zapraszaj do wzicia udziau
w IV Midzynarodowej Konferencji Mostowej
im. Rudolfa Modrzejewskiego
8-9 maja 2014 roku
Program konferencji (pobierz) MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNO
Konferencja dofinansowana ze rodkw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Wykonanie: Damian Brzustowicz oraz Micha Zaborowski
Opieka merytoryczna: Adam Grabowski, Zdjcie w nagwku: Jerzy Ciechalski
Zmiany i aktualizacja: Radosaw Kuliberda